Analizy standardowe - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Analizy standardowe

 
Analizy standardowe

Przedstawiony tutaj opis analiz dotyczy standardowych badań wykonywanych w Sekcji Mikroskopii Elektronowej Laboratorium Analitycznego Wydziału Chemii UMCS.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące oferowanych badań i analiz, a także możliwości aparatury będącej na wyposażeniu naszej sekcji można znaleźć w dziale Profil badawczy a także w dziale Aparatura.

 

 

 

 
 
Preparatyka - analizy standardowe

Aparat

Analiza/pomiar/etap

Ścieniacz jonowy EM RES 101, Leica

 • przygotowanie preparatów do badań metodami transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej

Oczyszczarka plazmowa, (Plasma Cleaner)

 • czyszczenie preparatów do badań metodami transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej

Ultramikrotom z przystawką mrożeniową
EM UC7/FC7, Leica

 • krojenie preparatów mikroskopowych

 • utrwalanie, zatapianie w żywicy preparatu do badań metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej

Napylarka próżniowa HV EM SCD500, Leica

 • napylanie warstw przewodzących (Au, Ag, grafit) na próbkach przeznaczonych do badań metodami skaningowej mikroskopii elektronowej

Napylarka próżniowa Polaron SC 7640/CA7625, Quorum Techn.

 • napylanie warstw przewodzących (Au/Pd, grafit) na próbkach przeznaczonych do badań metodami skaningowej mikroskopii elektronowej

Szlifierko-polerka jednotalerzowa TegraPol-11, Struers

 • zatopienie próbki w żywicy epoksydowej, wykonanie zgładu

Suszarka w punkcie krytycznym CPD 030, Bal-Tec

 • suszenie w punkcie krytycznym preparatów do badań metodami mikroskopii: optycznej, sił atomowych, skaningowej i transmisyjnej

 • utrwalanie i odwadnianie preparatów do badań metodami skaningowej mikroskopii elektronowej

Mikroskop skaningowy Quanta DualBeam 3D FEG, Fei

 • przygotowanie techniką FIB (wycinanie wiązką jonową) lamelli z preparatu do badań metodami transmisyjnej mikroskopii elektronowej

 

 
 
Mikroskopia optyczna - analizy standardowe

Aparat

Analiza/pomiar/etap

Optyczny mikroskop badawczy Eclipse 1500, Nikon

 • obrazowanie w trybie epi/dia/kontrast fazowy

 • cyfrowy zapis obrazu - kolorowa kamera CCD

Mikroskop stereoskopowy Nikon

 • obrazowanie w trybie epi/dia/wysokiego kontrastu OCC

 • cyfrowy zapis obrazu - kolorowa kamera CCD

 

 
 
Mikroskopia elektronowa - analizy standardowe

Aparat

Analiza/pomiar/etap

Skaningowy mikroskop  elektronowy Phenom, Fei

 • obrazowanie w trybie wysokiej próżni

 • powiększenia do 20 000 razy

Skaningowy mikroskop  elektronowy Quanta  3D, FEG, Fei

 • obrazowanie w trzech trybach: wysokiej próżni, niskiej próżni i w trybie środowiskowym

 • mikroanaliza pierwiastkowa EDS, EBDS

Transmisyjny mikroskop elektronowy Tecnai G20 X-TWIN, Fei

 • obrazowanie w trybie TEM i STEM (w ciemnym i jasnym polu)

 • mikroanaliza pierwiastkowa EDS
 • obrazy dyfrakcyjne

Transmisyjny mikroskop elektronowy
Titan3G2-Cubed, Fei

 

[Opracowanie E. Mendyk]

 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego