Aparatura - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Aparatura

Aparatura

Laboratorium Analityczne UMCS dysponuje kompleksowym sprzętem pozwalającym na profesjonalne przygotowanie próbek do badań metodami mikroskopii elektronowej. Na wyposażeniu pracowni - oprócz zaawansowanych mikroskopów elektronowych (skaningowych i transmisyjnych) znajdują się również mikroskopy optyczne do wstępnej analizy i oceny badanych materiałów.

 
 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego