Mikroskop Nikon Eclipse 80i - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikroskop Nikon Eclipse 80i

Nikon Eclipse 80i
 
Mikroskop Nikon Eclipse 80i

Mikroskop Nikon Eclipse 80i to stabilny mikroskop wyposażony w kondensor do kontrastu fazowego, oświetlacz halogenowy 100 W i stół pokryty twardą powłoką z uchwytem na dwa preparaty. Mikroskop posiada system oświetlenia tzw. "fly-eye" (ang. oko muchy) ze specjalną soczeką wbudowaną w oświetlacz światła przechodzącego gwarantując równomierne oświetlenie w całej płaszczyźnie pola widzenia. Mikroskop sprzężony jest z kamerą cyfrową Nikon Digital Sight i - podobnie jak w przypadku mikroskopu stereoskopowego - ze specjalistycznym oprogramowaniem NIS-Elements Advanced Reschearch.


 

 

 

 
 
Podstawowe parametry aparatu

Obiektyw

 • zestaw obiektywów (10 x, 20 x, 40 x, 100 x) typu Plan Achromat

 • długość optyczna 60 mm

Stolik

 • pokrętła przesuwu XY współosiowe z pokrętłami regulacji ostrości

 • uchwyt na dwa szkiełka podstawowe

Oświetlacz

 • oświetlacz halogenowy o mocy 100 W

 • pełna regulacja natężenia oświetlenia

 • soczewka typu fly-eye

Kamera

 • dedykowana kolorowa kamera cyfrowa NIKON DS-Fil-U2

 • matryca 2/3"

 • rozdzielczość  5 mln efektywnych pikseli (2560 x 1920 pikseli)

 • głębia kolorów 24 bit

 • automatyczna i manualna kontrola ekspozycji i balansu bieli

 • czas ekspozycji w zakresie od 1 ms do 1 min

 • regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji

 • regulacja kontrastu, jasności, korekcji Gamma

 • bezpośrednie przesyłanie obrazu z mikroskopu za pomocą złącza 460 Mbit/s

 • format zapisu BMP, TIFF, JPG, JPG2000, LIM

 

 
 
Możliwości i zastosowania

Mikroskop Eclipse 80i przeznaczony jest głównie do badań próbek biologicznych. Jest to jednocześnie tzw. mikroskop superbadawczy o ponadstandardowych możliwościach rozbudowy (łącznie z systemem konfokalnym). Zaimplementowane oprogramowanie Nikon NIS Elements BR pozwala na kompleksową analizę obrazu mikroskopowego.
Operacje pomiarowe

 • obserwacja obiektów w świetle odbitym i przechodzącym oraz możliwość obserwacji próbek bezbarwnych i przezroczystych w systemie iluminacji wysokiego kontrastu

 • możliwość pomiarów planimetrycznych (odległości horyzontalne, wertykalne, pola powierzchni, katy, zliczanie obiektów) również na żywym obrazie

 • możliwość pomiarów stereologicznych

 • statystyka pomiarów (opracowanie liczbowe i/lub graficzne)

 • morfologiczna separacja obiektów, operacje arytmetyczne na obrazach kolorowych i binarnych

 • pomiar wielkości ziaren (Moduł Grain Size)


Operacje graficzne na obrazie

 • korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów

 • graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składówych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż linii horyzontalnych na obrazie

 • rozkład kolorowych obrazów na pojedyncze kanały RGB

 • edycja LUT na obrazach o głębi 8-bitowej z możliwością binaryzacji obrazu

 • składanie małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy

 • analiza fazowa - automatyczne rozpoznanie obiektów na drodze progowania (ang. thresholding) 

 
 
Galeria
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego