Mikroskop Nikon SMZ1500 - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikroskop Nikon SMZ1500

Nikon SMZ1500
 
Mikroskop stereoskopowy Nikon SMZ 1500

Mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ 1500 posiada głowicę zoom 15:1, która daje zakres powiększeń od 7.5x do 112.5x i gwarantuje przestrzenne (stereoskopowe) widzenie obrazu powiększanego.
Mikroskop NIKON SMZ1500 służy głównie do badań "makroskopowych" i umożliwia obserwację obiektów w świetle odbitym i przechodzącym. Dzięki systemowi iluminacji wysokiego kontrastu służyć może do obserwacji próbek bezbarwnych i przezroczystych. Mikroskop jednocześnie umożliwia analizę fraktograficzną związaną z powierzchnią przełomów ciała stałego.
Mikroskop wyposażony jest w układ optyczny z pełną korekcją aberracji chromatycznej (planarnej i osiowej), oświetlacz halogenowy o mocy 150 W (Schott KL 1500LCD), dedykowaną kolorową kamerę cyfrową CCD.
Specjalistyczne oprogramowanie NIS-Elements Advanced Research umożliwia kompleksową analizę obrazu - zarówno poprzez automatyczne i manualne pomiary (np. pola powierzchni, długości, kątów i innych parametrów geometrycznych), jak również zliczania obiektów wg zadanych kryteriów czy śledzenie obiektów ruchomych (np. żywych komórek)  wraz z pomiarem ich prędkości lub/i przyspieszenia.


 

 

 

 
 
Podstawowe parametry aparatu

Obraz

 • rzeczywisty, prosty i nieodwrócony

Obiektyw

 • Plan Apochromat

 • długość optyczna 60 mm

Okulary

 • powiększenie 10 x, pole widzenia 22 mm

 • regulacja dioptryjna

 • nasadka binokularnowa z regulacją rozstawu i regulacją pochyłu w zakresie 0-30o

Ogniskowanie

 • mikro/makro

 • dodatkowy układ mikro-ogniskowania do kohorentngo oświetlenia próbki w trybie wysokiego kontrastu OCC

Kamera

 • dedykowana kolorowa kamera cyfrowa NIKON DS-Fil-U2

 • matryca 2/3"

 • rozdzielczość  5 mln efektywnych pikseli (2560 x 1920 pikseli)

 • głębia kolorów 24 bit

 • automatyczna i manualna kontrola ekspozycji i balansu bieli

 • czas ekspozycji w zakresie od 1 ms do 1 min

 • regulowany zakres pola pomiaru ekspozycji

 • regulacja kontrastu, jasności, korekcji Gamma

 • bezpośrednie przesyłanie obrazu z mikroskopu za pomocą złącza 460 Mbit/s

 • format zapisu BMP, TIFF, JPG, JPG2000, LIM

 

 
 
Możliwości i zastosowania

Zaimplementowane oprogramowanie Nikon NIS Elements BR pozwala na kompleksową analizę obrazu mikroskopowego.
Operacje pomiarowe

 • obserwacja obiektów w świetle odbitym i przechodzącym oraz możliwość obserwacji próbek bezbarwnych i przezroczystych w systemie iluminacji wysokiego kontrastu

 • możliwość pomiarów planimetrycznych (odległości horyzontalne, wertykalne, pola powierzchni, katy, zliczanie obiektów) również na żywym obrazie

 • możliwość pomiarów stereologicznych

 • statystyka pomiarów (opracowanie liczbowe i/lub graficzne)

 • morfologiczna separacja obiektów, operacje arytmetyczne na obrazach kolorowych i binarnych

 • pomiar wielkości ziaren (Moduł Grain Size)


Operacje graficzne na obrazie

 • korekcja wszystkich parametrów obrazu: kontrastu, jasności, odcieni, nasycenia, balansu kolorów

 • graficzne i liczbowe wyznaczanie profili intensywności składówych kolorów RGB automatycznie tworzonych wzdłuż linii horyzontalnych na obrazie

 • rozkład kolorowych obrazów na pojedyncze kanały RGB

 • edycja LUT na obrazach o głębi 8-bitowej z możliwością binaryzacji obrazu

 • składanie małych fragmentów obrazu w obraz kompozytowy

 • analiza fazowa - automatyczne rozpoznanie obiektów na drodze progowania (ang. thresholding)


 

 
 
Galeria
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego