Mikroskopia elektronowa - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Mikroskopia elektronowa

Mikroskopia elektronowa

Na wyposażeniu Sekcji Mikroskopii Elektronowej znajdują się obecnie cztery mikroskopy elektronowe: dwa skaningowe mikroskopy elektronowe (stołowy mikroskop elektronowy Phenom oraz skaningowy mikroskop elektronowy Quanta 3D FEG wyposażony w działo jonowe do trawienia jonowego i preparacji próbek TEM) oraz dwa wysokorozdzielcze elektronowe mikroskopy transmisyjne (Tecnai Tecnai G2 20 X-TWIN i Titan3 TM G2 60-300).

 

 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego