Nasza pracownia - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Nasza pracownia

Galeria

Zapraszamy do oglądania zdjęć prezentujących wnętrze naszej pracowni. Polecamy również galerie zdjęć na stronie Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS dokumentujące proces modernizacji pomieszczeń, instalacji urządzeń i wyposażania naszej sekcji w niezbędny sprzęt i aparaturę [link].

 

 

Preparatyka próbek

Sekcja preparatyki to miejsce pracy urządzeń i aparatów do preparatyki próbek do mikroskopii świetlnej i elektronowej. Więcej informacji o aparaturze należącej do tej sekcji można znaleźć w dziale Aparatura/Preparatyka.

Sekcja preparatyki próbek

 

Mikroskopia optyczna

Sekcja mikroskopii optycznej to miejsce do wstępnej obserwacji próbek przeznaczonych do badań metodami mikroskopii elektronowej. Sekcja ta wyposażona jest w dwa mikroskopy świetlne: mikroskop stereoskopowy NIKON SMZ 1500 oraz mikroskop Nikon Eclipse 80i.

Sekcja mikroskopii optycznej

 

Elektronowa mikroskopia skaningowa

Sekcja skaningowej mikroskopii elektronowej wyposażona w stołowy mikroskop skaningowy Phenom oraz mikroskop elektronowy z działem jonowym -  Quanta 3D FEG firmy FEI.

Sekcja elektronowej mikroskopii skaningowej
 

 

Elektronowa mikroskopia transmisyjna

Sekcja elektronowej mikroskopii transmisyjnej składa się z dwóch oddzielnych pomieszczeń, w których zainstalowane są mikroskopy Tecnai G2 20 X-TWIN oraz Titan TM G2 60-300 firmy FEI oraz pomieszczenia sterującego (sterowni)  pozwalającego na obsługę drugiego z tych mikroskopów.

Sekcja elektronowej mikroskopii transmisyjnej
 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego