O sekcji badawczej - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

O sekcji badawczej

 
Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Sekcja Mikroskopii Elektronowej (SME) jest częścią Laboratorium Analitycznego działającego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Wyposażenie pracowni w światowej klasy nowoczesny sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą realizowane jest w ramach powstającego Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych - projektu finansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG.02.01.00-06-024/09-01). Szczegółowe informacje o Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych UMCS można znaleźć na stronie internetowej Centrum (kliknij tutaj).Laboratorium Analityczne w ramach sekcji mikroskopii elektronowej oferuje badania i usługi między innymi
z zakresu przygotowania próbek do mikroskopii optycznej i elektronowej, obrazowania i technik analitycznych skaningowej i transmisyjnej mikroskopii elektronowej - w tym spektroskopii rengentowskiej EDS, analizy obrazów dyfrakcyjnych elektronów wstecznie rozproszonych, litografii z wykorzystaniem wiązki elektronowej lub wiązki jonowej. Szczególowe informacje na temat profilu badawczego, jak również zakresu oferowanych usług i możliwości analitycznych posiadanej aparatury naukowo-badawczej można znaleźć w dziale Badania/Usługi oraz dziale Aparatura naszej strony internetowej.


 
 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego