Quanta 3D FEG - EDS/EBDS - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Quanta 3D FEG - EDS/EBDS

Quanta 3D FEG

 

Quanta 3D FEG EDS/EBSD

Wysokorozdzielczy mikroskop skaningowy Quanta 3D FEG firmy Fei wyposażony jest w zintegrowany system EDS/EBSD firmy EDAX pozwalający na wskaźnikowanie obrazów dyfrakcyjnych oraz identyfikację faz w oparciu o informację o składzie chemicznym. Zaletą układu EDS/EBSD jest funkcja jednoczesnej akwizycji danych EBDS i danych spektralnych EDS. Pozwala to na jednoczesną rejestrację map składu chemicznego (EDS) i map orientacji krystalograficznych dla tego samego obszaru próbki.

 

 
 
Spektrometr EDS

Detektor (więcej informacji)

 • typ SDD o aktywnej powierzchni 30 mm2

 • spektralna zdolność rozdzielcza 136 eV - specyfikowana dla linii MnKα

Zbieranie sygnału

 • punktowe

 • wybrany obszar zredukowany

 • liniowo (ang. linescan)

 • rozkład pierwiastków na wybranym obszarze (mapowanie)

 • pełne widmo rentegowskie dla każdego piksela zadanego obszaru (spectral imaging)

 • zbieranie profili i map od co najmniej 30 pierwiastków równocześnie

Analiza jakościowa i ilościowa (więcej informacji)

 • detekcja pierwiastków o liczbie atomowej Z 4 (bor i pierwiastki cięższe od boru)

 • automatyczna i manualna analiza jakościowa

 • całkowicie bezwzorcowa analiza ilościowa

 • możliwość wykorzystania wzorców analitycznych

Rejestracja obrazów

 • rejestracja obrazów elektronowych z maksymalną rozdzielczością co najmniej 2048 x 1600 pikseli

 • rejestracja map promieniowania rentgenowskiego z maksymalną rozdzielczością co najmniej 2048 x 1600 pikseli

 

 
 
Spektrometr EBSD

Funkcje

 • zbieranie i analiza obrazów dyfrakcyjnych elektronów wstecznie rozproszonych

 • zbieranie map orientacji krystalograficznej

 • pełna identyfikacja faz

Kamera CCD

 • kamera CCD chłodzona termoelektrycznie w układzie Peltiera

 • minimala rozdzielczość 640 x 480 x 12 bit

 • zintegrowany z kamerą detektor elektronów rozproszonych do przodu (FSD - ang. Forward Scattered Detector)

Zbieranie sygnału

 • wybór dowolnego obszaru skanowania zaznaczanego w polu obrazu elektronowego

 • zbieranie i indeksowanie obrazów dyfrakcyjnych w trybie manualnym (punkt po punkcie)

 • zbieranie i indeksowanie obrazów dyfrakcyjnych w trybie automatycznym (z samoczynnym generowaniem zbiorów orientacji krystalograficznej w trakcie skanowania)

Możliwości

 • wskaźnikowanie wszystkich układów krystalograficznych i krystalograficznych grup punktowych

 • zbieranie map orientacji przy użyciu ortogonalnego i heksagonalnego wzoru skanowania

 • cyfrowa analiza map orientacji krystalograficznych

 • jednoczesne zbieranie i rejestracja następujących informacji (dla każdego punktu skanowania): współrzędne punktu X i Y, parametry orientacji krystalograficznej, wartość współczynnika jakości obrazu dyfrakcyjnego, transformata Hough'a jednoznacznie parametryzująca zebrany obraz dyfrakcyjny

 

 
 
 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego