Z fronu badań - Sekcja Mikroskopii Elektronowej

Idź do spisu treści

Menu główne:

Z fronu badań

Z frontu badań

Najnowsze trendy, osiągnięcia badawcze z dziedziny mikroskopii elektronowej.

 

 

 
 
Atomy w akcji

Girit et al.,Graphene at the Edge: Stability and Dynamics,  Science 27 March 2009, Vol. 323 no. 5922 pp. 1705-1708
doi: 10.1126/science.1166999 [link]

 

 
 
Nanodruty krzemowe- flim obrazujący dynamikę wzrostu nanodutów w czasie rzeczywistym

S. Hofmann, et al. Ledge-flow-controlled catalyst interface dynamics during Si nanowire growth,  Nature Materials 7, 372 – 375 (2008)
doi:10.1038/nmat2140
[link]

 

 
 
Szczypce elektronowe

V.P. Oleshko and J.M. Howe. Are electron tweezers possible? Ultramicroscopy (2011)
doi:10.1016/j.ultramic.2011.08.015
[link]

 

 
 
Nowe metody mikroskopii do poprawy obrazowania biofilmów bakteryjnych

A. C. Dohnalkova  et al, Imaging Hydrated Microbial Extracellular Polymers: Comparative Analysis by Electron Microscopy,  Applied and Environmental Microbiology,  77, 4, 1254-1262  (2011),
doi: 10.1128/AEM.02001-10 [link]

 

 
 
Żywe zwierzę sfilmowane pod skaningowym mikroskopem elektronowym w trybie wysokiej próżni

Ishigaki Y, Nakamura Y, Oikawa Y, Yano Y, Kuwabata S, et al. (2012) Observation of Live Ticks (Haemaphysalis flava) by Scanning Electron Microscopy under High Vacuum Pressure. PLoS ONE 7(3): e32676. doi:10.1371/journal.pone.0032676 [link]

 

Aktualizacja 2014-01-20

Poprawny CSS!

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego